Bešina gallery

Grafika voľná a reprodukčná

Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov. Pojem grafika pochádza z gréckeho slova „grafein“, čo znamená kresliť. V širšom zmysle pod týmto pojmom rozumieme transportovanie videných, alebo zažitých foriem do sústavy línií, bodov a plôch. V užšom zmysle je to tvorivé prehodnotenie umelcovej voľnej kresby remeselným spracovaním v príslušnom materiáli, s cieľom vytvoriť jeden alebo viac odtlačkov.
Pri tvorbe prác v tomto albume som využil viacero grafických techník (suchá ihla, čiarový lept, linoryt, mezzotinta a akvatinta). Námety sú rôzne. V samotnej voľnej grafike som samouk-začiatočník :-) čo sa môže časom aj zmeniť...

1 2

Kľuč

Obrázok bol nahraný a potvrdený. Klikni na takúto ikonu pre zobrazenie detailov.
Obrázok bol nahraný, ale nebol ešte potvrdený. http://besinagallery.sk stands aloof from any infringements.


Powered by Oyabunstyle.de